Muzeum řemesel

Záměr zbudovat muzeum venkovských řemesel v nevyužitém podkroví budovy obecního úřadu vznikl v roce 2004, kdy byla zahájena rekonstrukce budovy. V květnu roku 2005 bylo započato se řemeslnými pracemi v půdním prostoru budovy. V prosinci 2005 už měly upravené prostory muzea předpremiéru při výstavě Vánoční inspirace. V průběhu roku 2005 a v zimě 2006 byly půjčovány, odkoupeny nebo přijaty jako dar budoucí exponáty muzea, které na jaře 2006 prošly konzervací a po té byly postupně naaranžovány. Slavnostní otevření muzea venkovských řemesel proběhlo v rámci setkání rodáků dne 5. července 2006. Prostory bývají využívány i k vánočním výstavám jako byla výstava – Vánoční inspirace v roce 2005 nebo výstava betlémů v roce 2008.